Contributie

Wij proberen onze vereniging zo toegankelijk mogelijk te maken door de kosten laag te houden. Soms is dit niet genoeg, voor deze situatie zijn we aangesloten bij het Jeugdsportfonds.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. De contributie per kwartaal kost € 45,30 per persoon. 

Incasseren met machtiging

Zonder machtiging kan uw kind geen lid worden. Na uw invulling en ondertekening van het Inschrijf- SEPA incasso machtigingsformulier heeft Scouting Heenetrecht toestemming om de contributie te laten innen door de bank. De contributie wordt in het begin van de 1e week van elk kwartaal vooraf geïnd.

Activiteiten

Heeft u uw kind ingeschreven voor een activiteit in SOL ? Dan worden ook die bedragen via de SEPA incasso machtiging geïnd.

Prijzen zijn per persoon en worden ieder jaar vastgesteld. De prijzen zijn gebaseerd op voorgaande jaren en kunnen wijzigen. Neem contact op met de speltakken voor de exacte prijzen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: penningmeester.heenetrecht@gmail.com.
Scouting Heenetrecht is een vereniging voor en door vrijwilligers. De penningmeester is niet altijd in de gelegenheid uw mail direct te beantwoorden. Er wordt naar gestreefd om binnen 5 dagen uw mail te verwerken.

Rekeninggegevens: NL44 RABO 0362 6035 96 tnv Scouting Heenetrecht

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Meer informatie is te vinden op: www.jeugdsportfonds.nl

Sam&

Sam& is het samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen zetten wij ons in voor alle kinderen die opgroeien in armere gezinnen. We bieden voorzieningen op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, recreatie en overige zaken.

Meer informatie is te vinden op: www.samenvoorallekinderen.nl