Ouderparticipatie

Spelregels ouderparticipatie

Scouting Heenetrecht is een vrijwilligersorganisatie.

Leiding, bestuursleden en overige vrijwilligers krijgen geen salaris of vergoeding voor hun tijd die zij aan de vereniging geven. Zo blijft Scouting Heenetrecht een betaalbare hobby.

Het wordt steeds lastiger om vrijwilligers te vinden. Daardoor is Scouting Heenetrecht genoodzaakt de hulp van ouders in te schakelen. Om dit duidelijk en eerlijk te organiseren hebben we een aantal spelregels opgesteld. Deze informatie wordt tijdens voor de aanmelding verstrekt door de leiding.

In deze brief wordt beschreven wat we van de ouder/verzorger verwachten wanneer het kind bij ons inschrijft. 

Bevers (5 tot 7 jaar)

Bij het speltak Bevers hanteren we een constructie waarbij er elke opkomst (activiteit) minstens 1 ouder aanwezig is om te ondersteunen met de opkomst van 13:30 t/m 15:30 uur.  De organisatie en voorbereiding van de opkomst wordt door de leiding verzorgd.

Het aantal kinderen bij de speltak Bevers bepaald de hoe vaak de ouder aan de beurt is. Zijn er 5 kinderen dan zal de ouder/verzorger van zijn/haar kind om de 5 opkomsten aan de beurt zijn voor de ondersteuning. Wanneer de ouder/verzorger niet aanwezig kan zijn door omstandigheden dient de ouder/verzorger zelf voor een vervanger te zorgen. Het roulatieschema zal door de leiding opgesteld en beheerd worden.

Welpen (7 tot 11 jaar) & Orka’s (11 tot 12 jaar)

Voor elk kind dat van de Welpen of Orka’s lid is verwachten we dat de ouder/verzorger minimaal 1 keer per jaar aan een klus of schoonmaak activiteit deelneemt. Deelname kan worden doorgegeven aan het secretariaat: secretariaat.heenetrecht@gmail.com Door het secretariaat wordt een deelnemerslijst bij gehouden.

Om beperkte kosten te maken aan het onderhoud van de gebouwen organiseert Scouting Heenetrecht 2 klusdagen per jaar. Tevens worden er 2 of 3 schoonmaak avonden per jaar gepland, zodat de kinderen kunnen blijven spelen in een schone en veilige omgeving.

De klus en schoonmaak activiteiten zijn bedoeld voor de ouders/verzorgers, waarvan het kind bij de speltak Welpen of Orka’s zit. Zodra het kind overvliegt naar de Zeeverkenners is de ouder/verzorger vrijgesteld. Uiteraard wordt het erg gewaardeerd wanneer er hulp aangeboden wordt.

Acties

Om een financieel gezonde organisatie te blijven doet de vereniging drie acties op een jaar dat geld oplevert. Hiermee worden bijvoorbeeld vaste lasten van het gebouw betaald of het onderhoud van materieel.

De acties worden door de leden gedaan. Zij worden er tevens van bewust gemaakt dat we met z’n allen een steentje moeten bijdrage om de leuke activiteiten van Scouting te kunnen blijven doen. Van elk lid wordt verwacht dat het een ‘’steentje’’ bijdraagt aan de acties die georganiseerd worden. De ouders mogen hierbij uiteraard ook bij helpen.

Financiële compensatie

Indien het absoluut onmogelijk is om bij te dragen aan bovenstaande activiteiten is het mogelijk om de fysieke hulp af te kopen. Alleen wat met geld vervangbaar is, is af te kopen. Dit geldt voor het klussen of de schoonmaak. Wanneer de ouder niet bij een van deze activiteiten is geweest in het afgelopen Scouting jaar (sept.-sept.) zal er €60,- in rekening worden gebracht. Van het geinde bedrag zullen wij, indien nodig, het bouwbedrijf, materialen of de schoonmaker betalen.

De hulp van de ouders/verzorgers hebben we nodig om de speltak Bevers te kunnen draaien. Dit valt niet af te kopen.
Ook van de leden verwachten wij dat zij meedoen met de acties

Tot slot
De vrijwilligers van Scouting Heenetrecht willen iedereen bedanken die zich voor onze vereniging inzet. 

Elk kind speelt, leert en ontwikkeld zich bij Scouting Heenetrecht. Wij staan klaar om uw kind dit mee te geven!